Vzdálenost sloupů veřejného osvětlení

Plánujte realizaci nového veřejného osvětlení? V tomto článku se dozvíte, jaké jsou normy spojené s veřejným osvětlením měst a obcí, jaká by měla být vzdálenost sloupů veřejného osvětlení a také proč se vyplatí zvolit LED veřejné osvětlení. 

Přiblížení základních pojmů 

V souvislosti s veřejným osvětlením můžete narazit hned na několik pojmů. Veřejným osvětlením se rozumí osvětlení veřejných prostorů měst a obcí, může se jednat o osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení i dekorativní osvětlení. Cílem veřejného osvětlení je tedy zajištění bezpečnosti dopravy osob a majetku, dekorativní světelná výzdoba a také zkrášlení měst a obcí osvětlením významných míst a budov. 

Mezi další pojmy spojené s veřejným osvětlením patří osvětlovací soustava, světelné místo a osvětlovací stožár. Za osvětlovací soustavu se považuje soubor všech prvků, které tvoří funkční zařízení (svítidlo, podpěrné a nosné konstrukční prvky, elektrický rozvod, rozvaděče, ovládací systém). Světelné místo je každý stavební prvek v osvětlovací soustavě vybavený jedním nebo více svítidly. Osvětlovacím stožárem se rozumí nosná konstrukce, jejímž úkolem je nést jedno nebo více svítidel. 

Normy spojené s veřejným osvětlením pro města a obce 

Veřejné osvětlení musí splňovat normy ČSN EN 13201-1 až 4 a elektrická zařízení nově budovaného osvětlení musí splňovat normy řady ČSN 33 2000-1 až ČSN 33 2000-7-714. Umístění prvků zařízení veřejného osvětlení musí vyhovovat podmínkám pro jejich provoz a údržbu.

Požadavky, které jsou kladeny na veřejné osvětlení

Mezi klíčová hlediska, která byste měli zohlednit při volbě veřejného osvětlení, patří bezpečnost osob a majetku, ekonomika provozu, světelný smog a estetické vnímání

Vzdálenost sloupů veřejného osvětlení 

Sloupu neboli stožáry veřejného osvětlení musí být od obrubníku vzdáleny minimálně 0,6 metrů. V oblastech, kde dochází ke křížení komunikací, v oblastech vjezdu do průmyslových zón a areálů a na komunikacích s ostrým poloměrem zatáčky, na nichž je zakázaný vjezd kamionům a nákladním vozidlům s návěsem, musí být sloupy veřejného osvětlení umístěny alespoň 1 metr od obrubníku. Dvířka stožáru a patic musí být orientovaná podélně k ose komunikace proti směru jízdy tak, aby baly obsluha zařízení chráněna před projíždějícími vozidly stožárem. Před dvířky by měl být prostor alespoň 1 metr

Solární LED veřejné osvětlení

LED osvětlení se uplatňuje nejen v domácnostech, ale je také čím dál tím populárnější i v oblasti veřejného osvětlení. Mezi jeho hlavní výhody totiž patří dlouhá životnost i vysoká účinnost. Výměnou aktuálního osvětlení za moderní LED svítidla můžete ušetřit až 45 % nákladů

Je však možné svítit bez jakýchkoliv provozních nákladů? Ano, odpovědí je solární veřejné osvětlení, které je nezávislé na zdroji síťového napětí, má nulové provozní náklady a přináší zcela bezúdržbovou technologii. 

Úsporné veřejné osvětlení českého výrobce Ledeos

Na výrobu úsporného LED veřejného osvětlení a alternativního veřejného osvětlení napájeného alternativní solární energií se specializuje česká značka Ledeos, která každou zakázku zpracovává individuálně a na míru představám klientů.

Máte zájem o zpracování zakázky solárního veřejného LED osvětlení? Kontaktujte nás